Υπηρεσία Υπεραστικών Ταξί


Αγαπητοί μας πελάτες, από την 1/12/2020 η εταιρεία μας αναστέλλει πλήρης όλες τις εργασίες τις για την υπηρεσία κόμιστρο ανά επιβάτη μέχρι νεότερα ειδοποιήσεως


Travel Express Taxi Services

Dear customers, from 1/12/2020our company suspends all operations for the fare service per passenger until further notice


Υπηρεσία Ταχυμεταφορών Δεμάτων


Αγαπητοί μας πελάτες, Η εταιρεία των ταχυμεταφορών δεμάτων Travel Express Courier Services θα συνεχίσει κανονικά την λειτουργία τους.

τηρώντας όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση.


Travel Express Courier Services

Dear customers, The courier company, from Travel Express Courier Serviceswill continue to operate normally.

complying with all measures announced by the Government.