Οροι Χρησης Travel & Express


Όροι Χρήσης

Με το παρόν κείμενο, δηλώνεται κατηγορηματικά ότι ο παρών ιστότοπος και η μηχανή κρατήσεων είναι ιδιοκτησία και διαχειρίζεται από την Παγκύπρια Εταιρεία Υπεραστικών Ταξί Λτδ ιδιοκτήτη και διαχειριστή του ιστότοπου Travelexpress.com.cy. Με την χρήση και την αποδοχή των όρων χρήσης της υπηρεσίας κρατήσεων μεταφορών απευθείας από τους ιστότοπους της Παγκύπριας Εταιρείας Υπεραστικών Ταξί Λτδ ή από οποιοδήποτε άλλο κανάλι διανομής, π.χ. συνεργαζόμενες ιστοσελίδες, αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους χρήσης, χωρίς καμιά απολύτως εξαίρεση :

Η Παγκύπρια Εταιρεία Υπεραστικών Ταξί Λτδ διαθέτει για τους χρήστες διαδικτύου και άμεσους πελάτες της δεδομένα και υπηρεσίες. Με αυτές τις υπηρεσίες ο τελικός χρήστης μπορεί να κάνει κράτηση για την την προσωπική του μεταφορά σε διάφορους διαθέσιμους προορισμούς ανά το Παγκύπριο. Η Παγκύπρια Εταιρεία Υπεραστικών Ταξί Λτδ δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει πέρα από αυτές που έχουν προσφερθεί μέσα από την μηχανή κράτησης της. Σε περίπτωση που διαφωνείτε ή δε σας ικανοποιούν απόλυτα οι όροι χρήσης, τότε δεν εξουσιοδοτείστε να χρησιμοποιήσετε την παρούσα σελίδα/εφαρμογή κατά οποιονδήποτε τρόπο.


Διαδικασία Κράτησης

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κράτησης θα λάβετε αυτόματα e-mail επιβεβαίωσης της κράτησης (voucher).

O πελάτης επιβαρύνεται αποκλειστικά την ευθύνη να μας ειδοποιήσει σε περίπτωση που δεν το λάβει καθώς και να ελέγξει ότι όλες οι πληροφορίες που αναγράφονται στο e-mail έχουν καταχωρηθεί σωστά από τον πελάτη. Όλες οι πληροφορίες που εισήχθησαν ή ζητήθηκε να εισαχθούν κατά τη διαδικασία της κράτησης περιέχονται σε αυτό το e-mail.Παρακαλείσθε να τυπώσετε αυτό το e-mail και να το έχετε μαζί σας κατά την διάρκεια της μεταφοράς. Οι πληροφορίες της κράτησης σας αναγράφονται λεπτομερώς στο τελευταίο βήμα πριν την ολοκλήρωση της κράτησης. Παρακαλείσθε να ελέγξετε διεξοδικά τα στοιχεία της κράτησης σε αυτό το βήμα προς αποφυγή λαθών. Η εταιρία δεν εγγυάται στον πελάτη θα ικανοποιηθούν τροποποιήσεις που θα ζητηθούν 48 ώρες πριν την μεταφορά του. Σημαντική σημείωση: Για τροποποιήσεις ή τυχόν αλλαγές που θα ζητηθούν εντός 48 ωρών πριν την έναρξη της μεταφοράς, π.χ. επιπλέον όχημα, μεταφορές για διαδρομές που δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα κρατήσεων κ.τ.λ. η εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πελατών της αλλά δε μπορεί να εγγυηθεί την πραγματοποίηση τους.


Ακυρώσεις

Οι ακυρώσεις κρατήσεων θα πρέπει να γίνονται πάντα γραπτώς με e-mail.


Σημαντικές Επιπλέον Παρατηρήσεις

Η εταιρία μας παρακολουθεί τις ώρες αφίξεων οπότε θα σας περιμένουμε ανεξαρτήτως της καθυστέρησης που μπορεί να υπάρξει. Στην περίπτωση που ο οδηγός και ο πελάτης δεν καταφέρουν να συναντηθούν στο καθορισμένο σημείο συνάντησης, η εταιρία θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον πελάτη μέσω τηλεφώνου. Ωστόσο είναι ευθύνη του πελάτη να παράσχει στην εταιρία ένα σωστό και σε ισχύ τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί με τους απαραίτητους διεθνής τηλεφωνικούς κωδικούς, κατά τη διαδικασία της κράτησης, έτσι ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία με τον πελάτη. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν παράσχει στην Παγκύπρια Εταιρεία Υπεραστικών Ταξί Λτδ ένα σωστό τηλέφωνο επικοινωνίας, τότε αυτομάτως αποδέχεται την ευθύνη της από μέρους του επικοινωνίας με την εταιρία ώστε να συναντήσει τον οδηγό του. Δεν θα υπάρξει αποζημίωση στον πελάτη i) εάν η εταιρία αδυνατεί να επικοινωνήσει με τον πελάτη λόγω μη ισχύοντος τηλεφωνικού αριθμού με αποτέλεσμα μη πραγματοποίηση της μεταφοράς ii) εάν οι ταξιδιώτικες πληροφορίες που δόθηκαν δεν είναι σωστές (π.χ. αριθμός πτήσης, ώρα άφιξης) με αποτέλεσμα μη πραγματοποίηση της μεταφοράς καθώς δεν θα υπάρχουν τα σωστά στοιχειά για παρακολούθηση της άφιξης. Σε περίπτωση που ο πελάτης χρειαστεί επιπλέον - διαφορετικά οχήματα από όσα έχουν ζητηθεί κατά τη διαδικασία της κράτησης (π.χ. περιπτώσεις με μεγάλο αριθμό αποσκευών, εμφάνισης επιπλέον ατόμων κ.τ.λ.) θα υπάρξουν νέες χρεώσεις σύμφωνα με τα επιπλέον - διαφορετικά οχήματα. Ασυνήθιστα αιτήματα, που δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα κρατήσεων είναι πάντα ευπρόσδεκτα και η ομάδα μας θα προσπαθήσει να τα ικανοποιήσει. Παρ΄ ολ΄ αυτά δεν μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ότι τα αιτήματα αυτά θα ικανοποιηθούν. Η τιμή χρέωσης για όλους τους προορισμούς περιλαμβάνει όλα τα κόστη, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου αναμονής του οδηγού μετά την άφιξη σας.


Αποζημιώσεις

Η Παγκύπρια Εταιρεία Υπεραστικών Ταξί Λτδ σε καμία περίπτωση δεν αποζημιώνει ποσά που υπερβαίνουν το ποσό που έχει πληρώσει ο πελάτης στην εταιρία. Στην ασυνήθιστη περίπτωση που η εταιρία δεν κατορθώσει να πραγματοποιήσει τη μεταφορά που έχει πληρώσει ο πελάτης, τότε ο πελάτης μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση που δεν θα υπερβαίνει το χρηματικό ποσό που έχει καταβάλει στην εταιρία για την εν λόγω μεταφορά. Σημείωση: Για όλους τους προορισμούς για τους οποίους παρέχονται υπηρεσίες μεταφοράς από την εταιρία, οι οδηγοί διατηρούν το δικαίωμα άρνησης της μεταφοράς προς τον πελάτη στην περίπτωση που ο πελάτης είναι μεθυσμένος, έχει επιθετική ή προσβλητική προς τον οδηγό συμπεριφορά. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα υπάρξει αποζημίωση στον πελάτη. Σε περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών από τον πελάτη η Παγκύπρια Εταιρεία Υπεραστικών Ταξί Λτδ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε διώξεις, καθώς και να ζητήσει την αποζημίωση των όποιων ζημιών.


Πνευματικά Δικαιώματα

Όλες οι υπηρεσίες, ο κώδικας, τα γραφικά και ο σχεδιασμός των ιστοσελίδων έχουν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα χρήσης που προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου αυτού χωρίς την έγγραφη συναίνεση έρχεται σε αντίθεση με τους νόμους αυτούς και διώκεται ποινικά. Δεν επιτρέπεται η χρήση του περιεχομένου που σχετίζεται με λογότυπα, εμπορικά σήματα, σλόγκαν, εμπορικών ή διαφημιστικών πληροφοριών Εκτός στην περίπτωση όπου η Παγκύπρια Εταιρεία Υπεραστικών Ταξί Λτδ συμφωνήσει εγγράφως με το άλλο μέρος. Η Παγκύπρια Εταιρεία Υπεραστικών Ταξί Λτδ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η χρήση της εφαρμογής υπόκεινται πάντα στους πιο πρόσφατους όρους χρήσης που είναι εμφανής και εν ενεργεία στο διαδίκτυο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν την ερμηνεία τους, επιλύεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια της Κύπρου.